Uvjeti korištenja

 
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Linija koda d.o.o. (dalje LK) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu LK-u ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za potrebe korisnika ove web stranice uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za vlastitu uporabu i na vlastitu odgovornost te bez izričite dozvole LK neće omogućiti pristup trećim stranama. LK se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Ove web stranice koriste tzv. kolačiće (eng. 'cookies') kako bi se korisniku mogla pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Korisnik ovih web stranica uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. LK isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranica u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korištenjem ovih web stranica smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

LK se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. LK može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi LK-u. LK će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga ovih web stranica na zadovoljstvo korisnika. LK se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani.

LK zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. LK zadržava pravo promjena cijena pojedine usluge. Važeće cijene svih usluga objavljene su na ovoj web stranici.

LK zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama.

Korištenje usluga u periodu od 1. do 15. dana u tekućem mjesecu podrazumijeva korištenje usluga za cijeli period tog mjeseca. U slučaju početka korištenja usluga nakon 16. dana u mjesecu, koripštene usluge će se naplatiti s idućim mjesecom.

Brisanjem korisničkog računa ili podataka pojedinačne tvrtke, svi podaci se zadržavaju u periodu od narednih 15 dana kako bi se mogli povratiti u slučaju neželjenog brisanja. Nakon isteka tog perioda podaci će biti trajno obrisani. Na pismeni zahtjev o ukidanju korisničkog računa, korisnički podaci mogu biti odmah uklonjeni s poslužitelja.

LK zadržava pravo korištenja kontaktnih podataka korisnika za potrebe komunikacije vezane uz pružanje usluga ovih web stranica.
 
;